Technologické rozvojové záměry AMT Čenkov, s.r.o. pro období 20162021

 

 

Rozvody

Plánujeme propojení rozvodny s vn trafem firmy KKS do konce 2016.

 

Měření

Pravidelné výměny měřidel dle zákona o metrologii.

 

Trafostanice

Rekonstrukce vn traf v rozvodně HB (po odkoupení)

 

Rozšíření sítě

Plánujeme odkoupení rozvodny v areálu bývalého HB Metalu

 

 

 

V Čenkově 17.8.2016

Jiří Ježek, ředitel

AMT Čenkov, s.r.o.