Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2015

Držitel licence: AMT Čenkov, s.r.o.

Licence skupiny: 24-obchod s plynem

 

Číslo paragrafu standardu

Standard

Počet případů vyplacených náhrad

Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč

Průměrná náhrada tis. Kč

4

lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše

0

-

-

6

lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu

0

-

-

7

lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu

0

-

-

8

dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu

0

-

-

9

zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě

0

-

-

10

umožnění přepravy nebo distribuce plynu

0

-

-

11

obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu

0

-

-

12

obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby

0

-

-

13

lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu

0

-

-

14

lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu

0

-

-

15

obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn

0

-

-

16

lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu

0

-

-

Celkem:

0

-

-

 

 

 

V Čenkově 12.2.2016             

 

 

 

 

 

           

 

Zpracoval:                   _________________

                                         Václav Záluský

                                  Vedoucí provozů AMT