AMT Čenkov, s.r.o.


Hlavní stránka  Jídelní lístky  Doprava  Prodáme  Energetika  Environmentální politika  Politika jakosti  Ochrana osobních údajů  Data (interní) 


Environmentální politika

Společnost AMT Čenkov, s.r.o. je organizace zajišťující pro ostatní subjekty v areálu bývalých Čenkovských strojíren služby, tj. dodávky plynu, elektřiny, vody a tepla, provoz kanalizace, údržbu a ostrahu, dopravu úklid, provozování kuchyně, kantýny a jídelny, poskytování software, zprostředkování služeb apod.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s prodejem služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí.
Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem podniku a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí :

 1. AMT se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
 2. Investiční záměry společnosti zvažovat a projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
 3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny své činnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
 4. Ochrana životního prostředí je věcí každého pracovníka a osob, které pracují pro společnost AMT. Informováním pracovníků a osob, které pracují pro společnost AMT, bude podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace pracovníků a osob, které pracují pro společnost AMT, bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
 5. Zavazuje se k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
 6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí budou rozvíjeny programy trvalého zlepšování výrobků a procesů.
 7. Společnost bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém environmetálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
 8. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Ročně pak analyzovat a hodnotit shodu s právními a jinými předpisy.
 9. Z hlediska ochrany životního prostředí bude společnost otevřeně komunikovat s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
 10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

K přijetí a dodržování těchto zásad ekologické politiky zavazujeme všechny zaměstnance společnosti a osoby, pracující ve prospěch společnosti.
Současně budeme v tomto směru působit i na ostatní společnosti působící v regionech k následování.

Dne: 1.6.2011
Jiří Ježek, ředitel společnosti


(c)2005-2018 R.Koblížek, amt(a)hromadnadoprava.cz, aktualizace: 
9:23 31.10.2018