AMT Čenkov, s.r.o.


Hlavní stránka  Energetika  Environmentální politika  Politika jakosti  Ochrana osobních údajů 


Environmentální politika

Společnost AMT Čenkov, s.r.o. je organizace zajišťující pro ostatní subjekty v areálu bývalých Čenkovských strojíren služby, tj. dodávky plynu, elektřiny, vody a tepla, provoz kanalizace, údržbu a ostrahu, dopravu úklid, provozování kuchyně, kantýny a jídelny, poskytování software, zprostředkování služeb apod.

Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s prodejem služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí.
Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem podniku a proto vedení formulovalo následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí :

  1. AMT se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
  2. Investiční záměry společnosti zvažovat a projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
  3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny své činnosti. Činnosti jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí s tím souvisí i prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
  4. Ochrana životního prostředí je věcí každého pracovníka a osob, které pracují pro společnost AMT. Informováním pracovníků a osob, které pracují pro společnost AMT, bude podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace pracovníků a osob, které pracují pro společnost AMT, bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  5. Zavazuje se k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí budou rozvíjeny programy trvalého zlepšování výrobků a procesů.
  7. Společnost bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém environmetálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  8. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Ročně pak analyzovat a hodnotit shodu s právními a jinými předpisy.
  9. Z hlediska ochrany životního prostředí bude společnost otevřeně komunikovat s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

K přijetí a dodržování těchto zásad ekologické politiky zavazujeme všechny zaměstnance společnosti a osoby, pracující ve prospěch společnosti.
Současně budeme v tomto směru působit i na ostatní společnosti působící v regionech k následování.

Dne: 1.6.2011
Jiří Ježek, ředitel společnosti


(c)2005-2024 R.Koblížek, pc-slatinany.cz, aktualizace: 
22:02 12.2.2024