AMT Čenkov, s.r.o.


Hlavní stránka  Energetika  Environmentální politika  Politika jakosti  Ochrana osobních údajů 


Politika jakosti

Společnost dodavatelsky zajišťuje služby Facility management pro konkrétního zákazníka a přebírá za zákazníka zodpovědnost za komplexní technickou správu budov. Zákazník se může soustředit na řízení svých hlavních procesů.

Základem je spokojený zákazník

Cílem je poskytnout kvalitní, odbornou a pružnou službu, založenou na týmové spolupráci několika profesí v oblasti technické správy budov. Kvalifikovanou obsluhou technologických zařízení dle příslušných norem a provozních předpisů přispívat k jejich bezporuchovosti, delší životnosti a k celkové optimalizaci provozních nákladů.

Zamezováním chyb usilujeme o zákazníkovu důvěru

Zabýváme se každým vzniklým nedostatkem, kvalifikujeme a kvantifikujeme příčiny a přijímáme systémová opatření nejen k jejich odstranění, ale zejména k zamezení příčin jejich vzniku a opakování.

Naším cílem je prosperita společnosti AMT Čenkov.

Stratégií je rozšiřovat a rozvíjet postavení AMT Čenkov v oboru facility managementu s důrazem na technickou správu a tak umožnit zákazníkům soustředit se řízení jejich hlavních procesů.

V naší práci se proto řídíme následujícími zásadami:

Dne: 1.3.2011
Jiří Ježek, ředitel společnosti


(c)2005-2024 R.Koblížek, pc-slatinany.cz, aktualizace: 
22:02 12.2.2024